ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε:
2310266928, 2310240889
Δευτέρα:      18:00 - 22:00 μ.μ.
Τρίτη:          11:00 π.μ.  -15:00 μ.μ
Τετάρτη:      19:00 - 23:00 μ.μ.
Πέμπτη:       18:00 - 22:00 μ.μ.
Παρασκευή: 11:00 π.μ. - 15:00 μ.μ
.