ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Οργανωτική Επιτροπή 32ου ΟΜΟ, 2018
 

Πρόεδρος: Οδυσσέας Κεραμιτζής
 

Γραμματεία: Φιλιώ Γιλέκη

Ταμίας/Τεχνικά: Παναγιώτης Κούρος
Υπεύθυνος Τροφοδοσίας: Βασίλειος Αλεξάνδρου
Υπεύθυνος εθελοντών / στελεχών: Πέτρος Καψούδας
Υπεύθυνος χορηγιών: Παναγιώτης Κατσαρός