01/07-08-2017 ΣΛΟΒΕΝΙΑ, TRIGLAV

ΣΛΟΒΕΝΙΑ, TRIGLAV

Βαθμός Δυσκολίας  : Β, Γ
Συντονιστές : Χαλιάζη Π.