ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων - Φθινόπωρο 2020

Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου μιας Σχοινιάς σε Οργανωμένο Πεδίο Αναρρίχησης Βράχου

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το διάστημα Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου 2020, Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων. Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος :
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση).
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό
οδηγό, επιλογή υλικών).
6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός).
8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της
Ελλάδας (Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της
φύσης).
12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική:
1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.
2. Τεχνικές Αναρρίχησης, (κινησιολογία σε κλειστή πίστα αναρρίχησης).
3. Εξοπλισμός.
4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά).
5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με
αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη.
6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.
7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).
8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).
9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.
11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση
πάνω στη διαδρομή).
13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).
14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).
15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία).
16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί).
17. Πρώτες Βοήθειες (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο).

Διάρκεια:
Τουλάχιστον εννέα (9) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι οκτώ (8), ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και σε αίθουσα (Θεωρία).

Τόπος Διεξαγωγής:
Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου μίας σχοινιάς.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Επιπλέον προϋποθέσεις θα περιγράφονται στην προκήρυξη της Σχολής της ΕΟΟΑ.
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :
1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή, (συμπληρώνεται στην 1η συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου).
3. Μία Φωτογραφία του υποψηφίου.
4. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
6. Αριθμός Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
7. Ασφαλιστική Κάλυψη του υποψηφίου έναντι ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

16-10-2020 Συνάντηση στα Γραφεία του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στις 20:00 (Καρόλου Ντηλ 19)
17-18/10/2020 Ρετζίκι
7-8/11/2020 Λαϊλιάς Σερρών -Μικρός Βηρός
14-15/11/2020 Σιδηρόκαστρο
21-22/11/2020 Μετέωρα
28-29/11/2020 Βέροια

Στελέχωση σχολής
Υπεύθυνος Εκπαιδευτής: Μποτέλης Λάζαρος: Εκπαιδευτής Αναρρίχησης – Οδηγός Βουνού HMGA,
Βοηθός Εκπαιδευτή Αναρρίχησης: Κοβανίδης Γιάννης

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ:
Η σχολή διοργανώνεται από εγκεκριμένο ορειβατικό σύλλογο και αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Στους αποφοίτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσης στη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου

Κόστος:
Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 280,00 € για τα μέλη του συλλόγου και 300 € για τα μη μέλη το άτομο (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 10)
Προκαταβάλλεται το 50% με την εγγραφή και το υπόλοιπο στο μέσον της σχολής.
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει:
Τα δίδακτρα των εκπαιδευτών, το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών, Σημειώσεις Αναρρίχησης Βράχου, τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού, συμμετοχή στο ειδικό τέλος της ΕΟΟΑ.
Τα έξοδα μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων επιβαρύνουν τους εκπαιδευομένους.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Όροι Συμμετοχής:
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2) Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
3) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.


Δηλώσεις Συμμετοχής και Πληροφορίες :
Γραφεία ΕΟΣ Θεσσαλονίκης: 2310 266928
Κοβανίδης Γιάννης: 6992817511