ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2024

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το διάστημα Μάιος - Ιούνιος 2024, Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων. Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης.
 
Σκοπός
Σκοπός της σχολής είναι οι συμμετέχοντες μετά την περάτωσή της, να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μεγίστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις σε διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου καθώς και να μπορούν να συμμετέχουν ως δεύτεροι σε αναρριχήσεις διαδρομών αναρρίχησης βράχου περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης.
 
Στόχοι
Οι στόχοι της σχολής είναι οι συμμετέχοντες:
 1. Να γνωρίσουν την αναρρίχηση βράχου.
 2. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της αναρρίχησης βράχου.
 3. Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση.
 4. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να προγραμματίζουν τις προμήθειές τους σε υγρά και τρόφιμα, σύμφωνα με την αναρρίχηση που έχουν επιλέξει.
 5. Να γνωρίζουν τους κίνδυνους στην αθλητική αναρρίχηση βράχου καθώς και στην αναρρίχηση διαδρομών περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
 6. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά τον σχοινοσύντροφό τους.
 7. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά την αναρρίχησή τους.
 8. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια αναρριχητική εξόρμηση.
 9. Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου.
 10. Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
 11. Να αναπτύξουν ορειβατική - αναρριχητική συνείδηση και ηθική.
Διδακτέα ύλη
Α. Θεωρητική εκπαίδευση
 1. Ιστορία και είδη αναρρίχησης. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική. Ορειβατική εκπαίδευση στην Ελλάδα και ο κανονισμός εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ.
 2. Ορολογία ανάγλυφου βράχου.
 3. Ορεινό περιβάλλον. Είδη πετρωμάτων, χλωρίδα, πανίδα και προστασία τους.
 4. Εξοπλισμός, συντελεστής πτώσης, δύναμη ανάσχεσης πτώσης. Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης εξοπλισμού, πιστοποίηση, αντοχές, διάρκεια ζωής, συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη εξοπλισμού.
 5. Προετοιμασία αναρριχητικής εξόρμησης. Χρήση εντύπων ή/και διαδικτυακών αναρριχητικών οδηγών, πληροφόρηση από άλλους αναρριχητές, καιρικές συνθήκες.
 6. Διατροφή στην αναρρίχηση βράχου.
 7. Προθέρμανση, απόδοση και αποκατάσταση στην αναρρίχηση βράχου.
 8. Κίνδυνοι στην αναρρίχηση βράχου και αποφυγή τους.
 9. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και παροχή πρώτων βοηθειών. Η οργανωμένη διάσωση στη Ελλάδα.
Β. Πρακτική εκπαίδευση
 1. Εφαρμογή ορειβατικής δεοντολογίας και ηθικής.
 2. Προθέρμανση, απόδοση και αποκατάσταση στην αναρρίχηση βράχου.
 3. Χρήση εξοπλισμού.
 4. Βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου.
 5. Τραβέρσα σε πολύ χαμηλό ύψος χωρίς σχοινί.
 6. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (σε μία και πολλές σχοινιές με ένα και δύο σχοινιά).
 7. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου με συσκευές ασφάλισης όλων των τύπων (συσκευές με ή χωρίς αυτόματη υποβοήθηση φρένου) με ένα και δύο σχοινιά, επικεφαλής και δεύτερου.
 8. Χειρισμοί ρελέ με καραμπίνερ καθέλκυσης και ρελέ με κρίκους ραπέλ.
 9. Πτώσεις. Επίδειξη, ανάλυση και πρακτική εξάσκηση πτώσεων επικεφαλής σε αρνητικό, κάθετο και θετικό ανάγλυφο.
 10. Εισαγωγή στην τεχνητή αναρρίχηση (προώθηση με χρήση μόνιμης ασφάλειας).
 11. Χρήση προσωρινών ασφαλειών.
 12. Επικεφαλής αναρρίχηση διαδρομών αθλητικής αναρρίχησης (με μονό σχοινί) μιας και περισσότερων σχοινιών.
 13. Κατασκευή ρελέ σε μόνιμες ασφάλειες.
 14. Αναρρίχηση ως δεύτεροι διαδρομών περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης (με δύο μισά σχοινιά).
 15. Ασφάλιση δεύτερου από το ρελέ.
 16. Ραπέλ (με μονό και δύο μισά σχοινιά).
 17. Διάσωση σχοινοσυντρόφου με καθέλκυση ή/και με συνοδευόμενο ραπέλ.
 18. Μεταφορά τραυματία στο έδαφος με χρήση σχοινιού για τη μεταφορά.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η συμμετοχή στην σχολή αναρρίχησης δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο καλή φυσική κατάσταση και αγάπη για την φύση και την περιπέτεια. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου και να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
  
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή.
3.Μία Φωτογραφία του υποψηφίου.
4. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
6. Αριθμός Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
Κατάθεση Δικαιολογητικών έως 10/5 στα γραφεία του συλλόγου (Καρόλου Ντηλ 19 3ος όροφος).
  
Κόστος
330 Ε για μέλη του συλλόγου και 350 για τα μη μέλη. 

Εξοπλισμός
O Σύλλογος παρέχει όλο τον αναρριχητικό εξοπλισμό (ζώνες αναρρίχησης, κράνη, καραμπίνερ, συσκευές ασφάλισης, σχοινιά, ιμάντες). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δικά τους αναρριχητικά παπούτσια.
  
Πρόγραμμα
16/5 Γραφεία ΕΟΣ Θεσ/νίκης (Καρόλου Ντηλ 19 3ος) Εκδήλωση Γνωριμίας 18.00
18-19/5 Βέροια
25-26/5 Σέρρες
8-9/6 Νέστος
15-16/6 Ηρακλείτσα
29-30/6 Μετέωρα
Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις τοποθεσίες όπου θα πραγματοποιηθούν τα πρακτικά μαθήματα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνουν μετά από συνεννόηση μαθητών - εκπαιδευτών.
  
Στελέχωση σχολής
Υπεύθυνος Εκπαιδευτής: Κοβανίδης Γιάννης, Εκπαιδευτής Αναρρίχησης ΕΟΟΑ
 
Πιστοποίηση
Στους απόφοιτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης η οποία πιστοποιεί τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και τους δίνει το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσης στη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου
 
Όροι Συμμετοχής:
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2) Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
3) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

Δηλώσεις Συμμετοχής και Πληροφορίες:
Γραφεία ΕΟΣ Θεσσαλονίκης: 2310 266928
Κοβανίδης Γιάννης: 6992817511