ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το καταστατικό του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε στην Γενική συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 2000.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ
 

Για ιστορικούς λόγους παρατίθεται και το αρχικό καταστατικό του 1930.

ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ