ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το καταστατικό του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε στην Γενική συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2021.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ
 

Για ιστορικούς λόγους παρατίθεται και το αρχικό καταστατικό του 1930.

ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ