ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021-6-16

Το καταστατικό του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε στην Γενική συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 2000.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ
 

Για ιστορικούς λόγους παρατίθεται και το αρχικό καταστατικό του 1930.

ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ