ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το καταστατικό του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε στην Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 2023

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για ιστορικούς λόγους παρατίθεται και το αρχικό καταστατικό του 1930.

ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ