ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε:
2310266928, 2310240889
Δευτέρα:      16:00 - 22:00
Τρίτη:          11:00 - 17:00
Τετάρτη:      16:00 - 22:00
Πέμπτη:       16:00 - 22:00
Παρασκευή: 11:00 - 17:00