ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2024

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΘ) διοργανώνει για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2024 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
Σκοπός
Σκοπός της σχολής είναι οι συμμετέχοντες μετά την περάτωσή της, να
μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο
ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία (ξηρό και χιονισμένο βουνό) όπου
χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικές ορεινής πεζοπορίας και όχι τεχνικές
αναρρίχησης ή ορειβατικού σκι.
Στόχοι
Οι στόχοι της σχολής είναι οι συμμετέχοντες:
1. Να γνωρίσουν την ορειβασία – ορεινή πεζοπορία.
2. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον του βουνού και του αλπικού πεδίου.
3. Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση.
4. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια ορειβατική εξόρμηση.
5. Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές ορεινής πεζοπορίας.
6. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να
προγραμματίζουν τις προμήθειές τους σε υγρά και τρόφιμα σύμφωνα με
την ορειβατική εξόρμηση που έχουν προγραμματίσει.
7. Να γνωρίζουν τους κίνδυνους στην ορειβασία – ορεινή πεζοπορία και να
μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
8. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά τους σχοινοσύντροφούς τους.
9. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά τις αναβάσεις τους.
10. Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
11. Να αναπτύξουν ορειβατική συνείδηση και ηθική.
Διδακτέα ύλη
A. Θεωρητική εκπαίδευση
1. Ιστορία και είδη ορειβασίας. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική.
Ορειβατική εκπαίδευση στην Ελλάδα και ο κανονισμός εκπαίδευσης
της ΕΟΟΑ.
2. Ορολογία ανάγλυφου βουνού.
3. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα βουνά της Ελλάδας. Χλωρίδα,
πανίδα και προστασία τους.
4. Εξοπλισμός ορειβασίας – ορεινής πεζοπορίας. Πληροφορίες και
οδηγίες χρήσης εξοπλισμού, πιστοποίηση, αντοχές, διάρκεια ζωής,
συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη εξοπλισμού.
5. Αναρριχητικός εξοπλισμός, συντελεστής πτώσης, δύναμη ανάσχεσης
πτώσης. Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης εξοπλισμού, πιστοποίηση,
αντοχές, διάρκεια ζωής, συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη εξοπλισμού.
6. Προετοιμασία ορειβατικής εξόρμησης. Χρήση εντύπων ή/και
διαδικτυακών ορειβατικών οδηγών, πληροφόρηση από άλλους
ορειβάτες, καιρικές συνθήκες.
7. Μονοπάτια και προσανατολισμός.
8. Καταλύματα.
9. Διατροφή στην ορειβασία.
10. Προθέρμανση, απόδοση και αποκατάσταση στην ορειβασία.
11. Εισαγωγή στη μετεωρολογία.
12. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες.
13. Κίνδυνοι στην ορειβασία.
14. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και παροχή πρώτων
βοηθειών. Η οργανωμένη διάσωση στη Ελλάδα.
B. Πρακτική εκπαίδευση
1. Εφαρμογή ορειβατικής δεοντολογίας και ηθικής.
2. Προθέρμανση, απόδοση και αποκατάσταση στην ορειβασία.
3. Χρήση εξοπλισμού.
4. Βασικές τεχνικές κίνησης στην ορεινή πεζοπορία (σε ξηρό και
χιονισμένο πεδίο).
5. Κίνηση χωρίς χρήση σχοινιού. Ανάσχεση πτώσης στο χιόνι. Επίδειξη,
ανάλυση και πρακτική εξάσκηση πτώσεων (όλες οι περιπτώσεις).
6. Κίνηση με χρήση σχοινιού:

i. Παράλληλη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά με και χωρίς ζώνη
(μποντριέ) με και χωρίς ασφάλειες χιονιού.
ii. Ανάσχεση πτώσης στο χιόνι κατά την παράλληλη κίνηση.
iii. Χρήση σταθερών σχοινιών.

7. Προσανατολισμός.
8. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες.
9. Αποφυγή και αντιμετώπιση κινδύνων στην ορειβασία. Ομαδική
ανεύρεση θύματος χιονοστιβάδας με φτυάρι και ράβδο.
10. Κατασκήνωση στο χιόνι. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης στο χιόνι.
11. Προετοιμασία και εκτέλεσή διαδρομής.
12. Μεταφορά τραυματία με χρήση ιδίου εξοπλισμού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες:
1. Έχουν καλή υγεία βεβαιωμένη από ιατρό.
2. Είναι μέλη ή ενήλικες αθλητές σωματείου ΕΟΟΑ.
3. Έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
4. Έχουν καλή φυσική κατάσταση.
Πρόγραμμα Σχολής
Συνάντηση Γνωριμίας 10/1/2024 στις 18.00 στα γραφεία του συλλόγου.(Καρόλου Ντηλ 19 3ος)
13-14/1 Άσκιο
27-28/1 Παγκαίο
3-4/2 Φαλακρό
17-18/2 Όλυμπος
9-10/3 Βαρδούσια
 Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στον σύλλογο)
• Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
• 3 φωτογραφίες
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 29/12/2023
Εξοπλισμός
Ο σύλλογος παρέχει στους συμμετέχοντες τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (κράνη, κραμπόν, πιολέ κλπ)
Κόστος Συμμετοχής
280 ευρώ σε μέλη του συλλόγου και 300 ευρώ σε μη μέλη.
Υπεύθυνος Εκπαιδευτής: 
Κοβανίδης Γιάννης,  Εκπαιδευτής Ορειβασίας και Αναρρίχησης ΕΟΟΑ
Πιστοποίηση ΕΟΟΑ:
Η σχολή διοργανώνεται από εγκεκριμένο ορειβατικό σύλλογο και αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Στους αποφοίτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.
Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τον Κοβανίδη Γιάννη στο 6992817511 ή στη Γραμματεία του Συλλόγου 2310 266928.
Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Οι εκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή που, κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.