ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΙΛΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ 15 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

34ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου
Γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα άνω των 55 ετών33ος ΟΜΟ, 8-9-2019
Γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα άνω των 55 ετών


1ος ΑΘΛΟΣ


32ος ΟΜΟ, 2-9-2018
Γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα άνω των 55 ετών


31ος ΟΜΟ, 3-9-2017
Γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα άνω των 55 ετών


30ος ΟΜΟ, 4-9-2016
Γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα άνω των 55 ετών
Εγκαταλείψεις / Ακυρώσεις
Χρονομέτρηση στους σταθμούς τροφοδοσίας
Ο νεότερος αθλητής που τερμάτισε είναι ο ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ, με έτος γέννησης το 1999 και χρόνο 08:52:12


29ος ΟΜΟ, 6-9-2015
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα ανω των 55 ετών
Εγκαταλήψεις / Ακυρώσεις
Χρονομέτρηση στους σταθμούς τροφοδοσίας

Οι χρόνοι των αθλητών του 29ου ΟΜΟ στα περάσματα από τους σταθμούς τροφοδοσίας. Η μέτρηση γίνεται σημειώνοντας την ώρα που περνά ο αθλητής με ακρίβεια λεπτού. Η εκκίνηση δόθηκε στις 07:29:31
Ο νεότερος αθλητής που τερμάτισε είναι ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 22 ετών με χρόνο 08:08:44


28ος ΟΜΟ, 7-9-2014
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα ανω των 55 ετών
Εγκαταλήψεις / Ακυρώσεις
Χρονομέτρηση στους σταθμούς τροφοδοσίας

Οι χρόνοι των αθλητών του 28ου ΟΜΟ στα περάσματα από τους σταθμούς τροφοδοσίας. Η μέτρηση γίνεται σημειώνοντας την ώρα που περνά ο αθλητής με ακρίβεια λεπτού. Η εκκίνηση δόθηκε στις 07:30:22
Ο νεότερος αθλητής που τερμάτισε είναι ο
 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ετών με χρόνο 08:30:14

27ος Ο.Μ.Ο, 8-9-2013
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών
Αποτελέσματα ανδρών
Αποτελέσματα γυναικών
Αποτελέσματα ανω των 55 ετών
Εγκαταλήψεις / Ακυρώσεις
Χρονομέτρηση στους σταθμούς τροφοδοσίας

Οι χρόνοι των αθλητών του 28ου ΟΜΟ στα περάσματα από τους σταθμούς τροφοδοσίας. Η μέτρηση γίνεται σημειώνοντας την ώρα που περνά ο αθλητής με ακρίβεια λεπτού. Η εκκίνηση δόθηκε στις 07:30:06
Ο νεότερος αθλητής που τερμάτισε είναι ο
 ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΡΗΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ 19 ετών με χρόνο 06:24:00


26ος Ο.Μ.Ο, 9-9-2012
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγ
οριών

25ος Ο.Μ.Ο, 11-9-2011
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


24ος Ο.Μ.Ο, 12-9-2010
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


23ος Ο.Μ.Ο, 6-9-2009
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


22ος Ο.Μ.Ο, 7-9-2008
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


21ος Ο.Μ.Ο, 2-9-2007
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


20ος Ο.Μ.Ο, 3-9-2006
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


19ος Ο.Μ.Ο, 4-9-2005
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


18ος Ο.Μ.Ο, 5-9-2004
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


17ος Ο.Μ.Ο, 7-9-2003
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


16ος Ο.Μ.Ο, 1-9-2002
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


15ος Ο.Μ.Ο, 2-9-2001
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


14ος Ο.Μ.Ο, 3-9-2000
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


13ος Ο.Μ.Ο, 5-9-1999
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


12ος Ο.Μ.Ο, 6-9-1998
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


11ος Ο.Μ.Ο, 7-9-1997
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


5ος Ο.Μ.Ο, 1-9-1991
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


3ος Ο.Μ.Ο, 28-8-1988
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


2ος Ο.Μ.Ο, 6-9-1987
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών


1ος Ο.Μ.Ο, 6-7-1986
Γενικά αποτελέσματα, όλων των κατηγοριών

 

Χορηγοί
Υποστηρικτές