ΓΡΙΤΣΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΓΡΙΤΣΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

"Summit Zero"
Παραλιακό καταφύγιο στη θέση Γρίτσα Λιτοχώρου
Διαχειριστής: Περικλής Ακριτίδης,

κιν.6972338348, 6932282440
www.summitzero.gr

  

ΣΕΛΙ ΒΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ, Ολύμπου

ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ