11/15-08-2017 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ο ΕΟΣ Θεσσαλονίκης συνεκτιμώντας διάφορους παράγοντες (κόστος, δυσχέρειες, μη ύπαρξη των επιθυμητών προδιαγραφών) με λύπη του ανακοινώνει την ακύρωση της εξόρμησης στη Σαμοθράκη. Ζητούμε συγγνώμη από τα μέλη και τους φίλους μας.