6-7 Μαίου 2017 1ο αναρριχητικό διήμερο του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στο Σιδηρόκαστρο

Σάββατο 6 Μαϊου
Περιοχή: Σιδηρόκαστρο, πεδίο: Πλάκα Αυστραλού
Βαθμοί δυσκολίας των διαδρομών του Σαββάτου: 
από 4c μέχρι και 6b+

Κυριακή 7 Μαϊου
Περιοχή: Σιδηρόκαστρο, πεδίο: Φαραγγάκι
Βαθμοί δυσκολίας των διαδρομών της Κυριακής:
από 3a μέχρι και 7a+

Η μετάβαση μας στην περιοχή θα γίνει με δικά μας μεταφορικά μέσα και η διαμονή μας θα γίνει σε σκηνές κάτω από το πεδίο Πλάκα Αυστραλού, για αυτό όποιος θέλει να παρευρεθεί θα πρέπει να έχει δικά του τρόφiμα, νερό κλπ.

Σημαντικό:Αυστηρά το διήμερο απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την σχολή αρχαρίων βράχου. 

Επικοινωνία θα γίνει μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συντονιστής του διημέρου: Γιακαμόζης Ιωάννης.