ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΙΛΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ 15 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Ο «Ε.Ο.Σ.» με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα, το δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των επικοινωνιών, σας ενημερώνει ότι τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 ΕΕ, που ισχύει από την 25η Μαΐου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη δική σας ρητή συγκατάθεση, θα επιθυμούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ να λαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο στα οποία συμμετέχετε, να προβαίνει σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τις κοινολογεί στον τύπο και όλα αυτά για αμιγώς ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και στατιστικούς λόγους, σύμφωνα πάντα με τον καταστατικό του σκοπό. Επιθυμεί, επίσης, να επικοινωνεί μαζί σας αποκλειστικά για ενημέρωσή σας αναφορικά με  τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την προώθηση δράσεων και την βελτιστοποίηση πραγμάτωσης των σκοπών του.
Εφόσον συμφωνείτε να τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους παραπάνω συγκεκριμένους σκοπούς, παρακαλούμε να δηλώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας με τη συμπλήρωση του τετραγώνου αποδοχής των όρων κάτω από την αίτηση συμμετοχής.

Σας ενημερώνουμε ακόμη, ότι μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας ολικά ή μερικώς, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Για κάθε παράπονο ή αίτημα που απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του «Ε.Ο.Σ.» στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του συλλόγου ή, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε, να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23.

Χορηγοί
Υποστηρικτές