ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΙΛΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ 15 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

35ος ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (15/09/2023)
 
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται τις προϋποθέσεις του Κανονισμού του Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου (ΟΜΟ). Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής. Οποιοδήποτε περιστατικό που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, θα επιλυθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου.
 
Άρθρο 1. Σχετικά με τη διοργάνωση
Ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου (ΟΜΟ) είναι μια διοργάνωση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 
Άρθρο 2. Ο Αγώνας
Ο 35ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος μήκους 39.500 μέτρων. Διασχίζει ορεινή έκταση με αφετηρία και τερματισμό το Καταφύγιο «Δημήτρης Μπουντόλας» στη θέση Σταυρός Ολύμπου (υψόμετρο 920 μέτρα). Ο αγώνας λαμβάνει χώρα κυρίως σε ορεινά μονοπάτια με συνολική υψομετρική ανάβαση 2.800 μέτρων και κατάβαση 2.800 μέτρων.
Ο 35ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, στις 07:00 π.μ. και θα έχει διάρκεια 11 ώρες.
 
Άρθρο 3. Συμμετοχή- Προϋποθέσεις και Γενικές Πληροφορίες
Ο αγώνας είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον συγκεκριμένο Κανονισμό.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται σε διακόσιους (400). Κριτήριο για την εισαγωγή στη λίστα των συμμετεχόντων αποτελεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγγραφής. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τον παραπάνω αριθμό.
Κάθε συμμετέχων καλό θα είναι να έχει πραγματοποιήσει προαιρετικά μία ιατρική εξέταση πριν από τον αγώνα, πιστοποιώντας ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε αγώνα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο συμμετέχων με τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνει ότι η υγεία του τού επιτρέπει να λάβει μέρος στη διοργάνωση.
Η συμμετοχή στον αγώνα γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, και την πληρωμή του αντιτίμου εντός της προθεσμίας.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν και να το διατηρούν καθαρό. Όλες οι συσκευασίες καταναλωθέντων προϊόντων ή άλλα υπολείμματα που προέρχονται από τους αθλητές πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται την άμεση ακύρωση του συμμετέχοντα. Αυτό μπορεί να γίνει με απλή μαρτυρία οποιουδήποτε μέλους της διοργάνωσης του αγώνα.
Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της οδικής κυκλοφορίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες χρήσης των δημόσιων οδών. Επίσης, πρέπει να σέβονται την ιδιωτική περιουσία. Οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από ενέργειές τους και για τυχόν αποζημίωση που προκύπτει από αυτές.
Στα σημεία διέλευσης που η διοργάνωση θεωρεί ότι είναι κατάλληλα, θα είναι παρόντα μέλη της. Θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πρώτες βοήθειες σε όλους τους σταθμούς τροφοδοσίας και σε ορισμένα μεμονωμένα σημεία.
Πριν από τον αγώνα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική ικανότητα αυτάρκειας, η οποία εξασφαλίζει τη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από αγώνες αυτού του είδους, και ιδίως των δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως άνεμος, κρύο, ομίχλη βροχή και χιόνι.
Η κατώτερη ηλικία συμμετοχής στους αγώνες είναι τα 18 έτη, συμπληρωμένα την ημέρα του αγώνα.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τη διαδρομή και τις προδιαγραφές του αγώνα και να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι γι’ αυτόν.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωματικά και ψυχικά προβλήματα που οφείλονται σε υπερβολική κόπωση, πεπτικά προβλήματα, πόνο στους αρθρώσεις και στους μύες. Θα πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, επίγνωση ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της διοργάνωσης να βοηθήσει έναν συμμετέχοντα να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και ότι αυτό εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά του να προσαρμοστεί στις καταστάσεις που προκύπτουν από αυτού του είδους αγώνα.
Απαγορεύεται κατηγορηματικά η λήψη εξωτερικής βοήθειας οποιουδήποτε είδους, με εξαίρεση τους σταθμούς τροφοδοσίας. Ομοίως, απαγορεύεται να αγωνίζεται κάποιος συνοδευόμενος από άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα ως αθλητές στον αγώνα.
Οι αριθμοί των συμμετεχόντων πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι άμεσα ορατοί και δεν πρέπει να κοπούν, να διπλωθούν ή να τροποποιηθούν. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα οδηγεί σε άμεση αποβολή του διαγωνιζόμενου.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οποιοσδήποτε αθλητής εγκαταλείψει  υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της διοργάνωσης.
Οι αθλητές του Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου πρέπει να φέρουν μαζί τους ποτήρι ή υδροδοχείο.
 
 
Άρθρο 4. Σχετικά με την εγγραφή
Η εγγραφή είναι προσωπική και προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κανόνων που έχει θεσπίσει η διοργάνωση σε αυτόν τον κανονισμό και σε τυχόν άλλες επιπρόσθετες οδηγίες.
Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας athletopia.com στη διαδρομή https://event.athletopia.com/marathoniosolympou2024?step=1 της διοργάνωσης, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και καταβάλλοντας το αντίτιμο εγγραφής. Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων του.
Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η ασφαλιστική εταιρεία αρνηθεί να αναλάβει την κάλυψη κάποιου συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχει λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στη φόρμα εγγραφής από αυτόν.
Οι εγγραφές θεωρούνται έγκυρες μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ποσού.
Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον αγώνα, ακόμη και πριν από την εκκίνησή του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα ο οποίος, μέσω της συμπεριφοράς του, επηρεάζει τη διαχείριση ή/και την εύρυθμη λειτουργία του αγώνα. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα επιστραφούν  τα χρήματα που κατατέθηκαν για την εγγραφή.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν απόδειξη της πληρωμής τους κατά τη διαπίστευσή τους.
Η επιστροφή του τέλους συμμετοχής είναι δυνατή μόνο για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους ενημερώνεται εγκαίρως η διοργάνωση.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 10€
Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αριθμό συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
 • Μπλουζάκι διοργάνωσης.
 • Τροφοδοσία.
 • Αναμνηστικό μετάλλιο.
 • Πρώτες βοήθειες σε συγκεκριμένα μεμονωμένα σημεία και στον τερματισμό.
 • Χώρο για αλλαγή ρούχων.
 
Άρθρο 5. Τροποποίηση, Ακύρωση, Μεταφορά της Καταχώρισης και Επιστροφή χρημάτων.
 
Η διοργάνωση δεν θα δεχθεί τηλεφωνικά αιτήματα για επιστροφή χρημάτων. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] από τη διεύθυνση η οποία δηλώθηκε κατά την εγγραφή.
Η μεταφορά εγγραφής επιτρέπεται. Για να γίνει αυτό, ο εγγεγραμμένος συμμετέχων πρέπει να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  τη μεταφορά της εγγραφής του στο άτομο που επιθυμεί αναφέροντας το πλήρες όνομα και το τηλέφωνό του. Το άτομο στο οποίο θα μεταφερθεί η εγγραφή θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.
Αν χρειαστεί, η διοργάνωση θα επικοινωνήσει με το πρόσωπο στο οποίο μεταφέρθηκε η εγγραφή.
Η μεταβίβαση της εγγραφής δεν παρέχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο πρόσωπο που έκανε την αρχική εγγραφή.
Για λόγους που σχετίζονται με την προετοιμασία των υλικών των αγώνων, οι μεταφορές εγγραφών θα γίνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα για λόγους που ξεπερνούν τον έλεγχο της διοργάνωσης, όπως ειδοποιήσεις καιρού, καταστροφές ή ευρύτερες συγκρούσεις που εμποδίζουν την διεξαγωγή του αγώνα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που η διοργάνωση θεωρεί έγκυρο, επιστρέφεται το 50% του τέλους εγγραφής, εφόσον αυτό ζητηθεί μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία του αγώνα.
Σε περίπτωση που για σπουδαίο λόγο μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται.
 
Άρθρο 6. Υποχρεωτικός και Προτεινόμενος εξοπλισμός
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός αποτελεί μέρος των απαιτήσεων ασφάλειας προκειμένου να συμμετάσχει κανείς στη διοργάνωση και οι συμμετέχοντες πρέπει να τον φέρουν σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Η διοργάνωση μπορεί να ζητήσει επαλήθευση του υλικού πριν από την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά την άφιξη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργάζονται με τα μέλη της διοργάνωσης στη διαδικασία επαλήθευσης, διαφορετικά θα αποκλείονται από τον αγώνα.
Υποχρεωτικός εξοπλισμός 35ου Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου:
 1. Αριθμός αθλητή (παρέχεται από τη διοργάνωση) που τοποθετείται στο στήθος ή στην κοιλιά του αθλητή και είναι ορατός κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 2. Εξοπλισμός χρονομέτρησης (παρέχεται από τη διοργάνωση).
 3. Δοχείο νερού ή παγούρι.
 4. Παπούτσια κατάλληλα για αγώνες βουνού.
 
Άρθρο 7. Σταθμοί ελέγχου και τροφοδοσίας 35ου Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου.
Οι σταθμοί ελέγχου είναι υποχρεωτικά σημεία διέλευσης και βρίσκονται σε μέρη που καθορίζονται από τη διοργάνωση. Σε καθέναν από αυτούς τους σταθμούς, θα είναι παρόντα μέλη της διοργάνωσης. Ένας πίνακας που περιέχει τον κατάλογο των σταθμών ελέγχου και άλλες πληροφορίες θα δοθεί στους συμμετέχοντες.
Η μη καταγραφή σε έναν σταθμό ελέγχου θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να υπάρχουν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τη διαδρομή.
Μόνο οι συμμετέχοντες με ορατούς τους αθλητικούς αριθμούς θα έχουν πρόσβαση στους σταθμούς ελέγχου και στην τροφοδοσία.
Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και ελέγχου, το οποίο παρέχει η διοργάνωση.
Οι σταθμοί τροφοδοσίας παρέχουν τρόφιμα και ποτά που καταναλώνονται επί τόπου. Τα ποτήρια και τα δοχεία κάθε συμμετέχοντος μπορούν να γεμίσουν μόνο με νερό και ισοτονικά που παρέχονται σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να βεβαιώνεται, όταν φεύγει από κάθε σταθμό, ότι έχει λάβει επαρκή ποσότητα υγρών και στερεών που θα του επιτρέψει να φτάσει στον επόμενο σταθμό.
Θα υπάρχουν δύο τύποι σταθμών τροφοδοσίας: α) σταθμοί με υγρά και στερεά και β) σταθμοί μόνο με υγρά. Τα παρεχόμενα είδη θα διαφέρουν ανάλογα με τη θέση κατά μήκος πορείας.
Για τους συμμετέχοντες στον 35ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και σακιδίων. Η επίδοση αυτών θα γίνεται στην αφετηρία και η παραλαβή τους στον τερματισμό.
 
Άρθρο 8. Μέγιστος χρόνος και όρια χρόνου
Για τον 35ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου υπάρχει χρονικό όριο 11 ωρών. Τερματισμός πέρα από το όριο αυτό δεν θεωρείται έγκυρος και δεν καταγράφεται στα επίσημα αποτελέσματα.
Σε τρεις από τους σταθμούς ελέγχου και τροφοδοσίας υπάρχουν χρονικά όρια, μέσα στα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διέλθουν από αυτούς.
Οι σταθμοί και τα όρια είναι:
Πετρόστρουγκα: 2:30΄ από την ώρα εκκίνησης.
Χονδρομεσορράχη: 5:30΄ από την ώρα εκκίνησης.
Πριόνια: 8:30΄ από την ώρα εκκίνησης.
Για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φτάσουν και να αποχωρήσουν από τα σημεία ελέγχου πριν από τον χρόνο κλεισίματός τους. Διαφορετικά θα τους αποτραπεί να συνεχίσουν και, συνεπώς, θα αποκλειστούν.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί από τον αγώνα και επιθυμεί να συνεχίσει να τρέχει, μπορεί να το κάνει μόνο μετά την παράδοση του αγωνιστικού αριθμού, συνεχίζοντας με δική του ευθύνη και εντελώς αυτόνομα. Σε αυτή την περίπτωση, η διοργάνωση δεν εγγυάται βοήθεια.
Για λόγους πέρα από τον οργανωτικό έλεγχο (καιρικές συνθήκες ή/και ασφάλεια), η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χρονικά όρια.
 
Άρθρο 9. Εγκατάλειψη, μεταφορά και ιατρική περίθαλψη
Τυχόν εγκατάλειψη θα πρέπει να δηλωθεί στον κοντινότερο σταθμό ελέγχου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού εξαιτίας του οποίου ο συμμετέχων ακινητοποιείται και δεν είναι σε θέση να φτάσει σε έναν σταθμό ελέγχου, θα πρέπει αυτός να φροντίσει να ειδοποιήσει τη διοργάνωση.
Η διοργάνωση παρέχει μεταφορά του συμμετέχοντα που εγκατέλειψε  από το πλησιέστερο σημείο πρόσβασης με αυτοκίνητο μέχρι τον χώρο του τερματισμού.
Θα υπάρχουν σταθμοί πρώτων βοηθειών σε όλους τους σταθμούς ελέγχου και τροφοδοσίας. Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν και μεμονωμένοι διασώστες. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βοηθήσουν οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο και να ειδοποιήσουν τον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου. Η μη παροχή βοήθειας σε συμμετέχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό και απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικούς αγώνες της διοργάνωσης.
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι, λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπογραφία και τη δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν την βοήθεια περισσότερο χρόνο. Έτσι, η ασφάλεια των αθλητών εξαρτάται και από την ποιότητα του εξοπλισμού που διαθέτουν.
Εάν οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Ένας αθλητής που έχει ζητήσει ιατρική βοήθεια υπόκειται στην εξουσία του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και συμφωνεί με τις αποφάσεις του. Οι ιατρικές ομάδες έχουν το δικαίωμα:
- Να αποκλείσουν έναν συμμετέχοντα (αφαιρώντας τον αγωνιστικό του αριθμό), αν τον θεωρούν ανίκανο να συνεχίσει στον αγώνα.
- Να νοσηλεύσουν έναν συμμετέχοντα, του οποίου η κατάσταση της υγείας το απαιτεί.
- Να μεταφέρουν, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, έναν συμμετέχοντα του οποίου η υγεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τα έξοδα διάσωσης ή διακομιδής, πέρα από αυτά που προβλέπει η ασφαλιστική κάλυψη, επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.
 
Άρθρο 10. Η πορεία
Η πορεία του αγώνα είναι η εξής:
 
ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΕΛΩΜΑ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΑ 3ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡ. ΚΑΚΚΑΛΟΣ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΛΙΟ 5ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΠ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΙΟΝΙΑ 7ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΓΙΕΣ 8ος ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
 
Η διαδρομή θα υποδεικνύεται με ταινία σηματοδότησης και άλλα ενδεικτικά σήματα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ειδικά στις διασταυρώσεις, θα υπάρχει ένδειξη με το σήμα Χ στη λάθος κατεύθυνση ή παρουσία μελών της διοργάνωσης.
Για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των αγώνων, η διαδρομή από το καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος» στο Καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» θα γίνει από τα Ζωνάρια.
Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών (μεγάλες ποσότητες βροχής ή χιονιού σε υψηλότερα υψόμετρα, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες) και σύμφωνα με την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους χρόνους έναρξης, τη διαδρομή και τα χρονικά όρια.
 
Άρθρο 11. Ακύρωση του αγώνα σε περιστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχο του διοργανωτή.
Πριν από τον αγώνα:
Σε περίπτωση καταστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του διοργανωτή, φυσικών καταστροφών (σεισμοί, καταιγίδες) ή σημαντικών πολιτικών γεγονότων (πόλεμος, επανάσταση, τρομοκρατικές επιθέσεις) που απαιτούν την ακύρωση του αγώνα, το 50% του ποσού της εγγραφής θα επιστραφεί.
Η επιστροφή του ποσού θα γίνει τραπεζικά.
Την ημέρα του αγώνα:
Σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών συνθηκών για τους συμμετέχοντες, ο διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει ή διακόψει τον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, ο συμμετέχων όταν φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες των μελών της διοργάνωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού εγγραφής.
 
Άρθρο 12. Διαπίστευση
Η διαπίστευση και το πακέτο συμμετοχής του αγώνα παραλαμβάνονται την παραμονή, Σάββατο 14/09/2024 από τις 11:00 και μέχρι τις 20:30 από τη Γραμματεία, η οποία θα βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο του Λιτοχώρου.
Υπάρχει δυνατότητα διαπίστευσης των συμμετεχόντων την Πέμπτη 12/09/2023 στα γραφεία του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντήλ 19 και Τσιμισκή, από τις 19:00 μέχρι τις 21:00.
Καμία διαπίστευση δεν γίνεται την ημέρα του αγώνα.
Για τη διαπίστευση, οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Η διαπίστευση και η παραλαβή του πακέτου με το υλικό που παρέχεται από τον διοργανωτή θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνει από τον ίδιο τον αθλητή. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να παραλάβει το πακέτο του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει για αυτό κάποιο άλλο πρόσωπο. Το πακέτο θα παρασχεθεί μόνο με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης και με την επίδειξη ενός από τα παραπάνω απαιτούμενου εγγράφου.
Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται ανεπιφύλακτα, τη γνώση του αθλητή για τις δυσκολίες του αγώνα και τους τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκειά του. Ομοίως ο αθλητής με την δήλωσή του βεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι γνωρίζει καλώς την διαδρομή που ακολουθείται από την αφετηρία μέχρι και τον τερματισμό του αγώνα ως προς την μορφολογία, τις δυσκολίες και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αντικειμενικές αιτίες ή από ευθύνη του ιδίου του αθλητή. Ο αθλητής δηλώνει ότι  η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και σε τέτοιο βαθμό, που να του επιτρέπει να λάβει μέρος. Με την αίτησή του ο αθλητής αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω κινδύνους και καταστάσεις.
Ο αθλητής δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση, την εμπειρία σε ορεινό περιβάλλον και τον κατάλληλο εξοπλισμό, που θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο αθλητής οφείλει να προσέχει ιδιαίτερα στα επισφαλή σημεία της διαδρομής για την αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος.
 
Άρθρο 13. Αποκλεισμός και ποινές
Ένας συμμετέχων θα αποκλειστεί για τους εξής λόγους:
Εμφάνιση στην αφετηρία με καθυστέρηση περισσότερο από 10 λεπτών από την ώρα της εκκίνησης.
Τερματισμός σε χρόνο πέρα από αυτόν που ορίζει ο διοργανωτής ή υπέρβαση των ορίων που έχουν οριστεί για τα σημεία ελέγχου.
Παράλειψη συμμόρφωσης με τη σηματοδοτημένη διαδρομή.
Απουσία από οποιοδήποτε από τα σημεία ελέγχου.
Λήψη βοήθειας ή τροφοδοσίας έξω από τις επιτρεπόμενες ζώνες (εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης).
Χρήση μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς.
Αφαίρεση της ταινίας σηματοδότησης και/ή πινακίδων από τις διαδρομές.
Απώλεια του βραχιολιού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.
Παράδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα του βραχιολιού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης σε άλλο άτομο για να το πάρει κατά τη διάρκεια ενός μέρους ή του πλήρους μήκους της διαδρομής
Αποτροπή της διέλευσης ή τοποθέτηση εμποδίων σε άλλους αθλητές.
Παράβαση των κανόνων απέναντι στους αντιπάλους, τους ελεγκτές, τους κριτές ή άλλους ανθρώπους του διοργανωτή.
Απόσυρση από τον αγώνα χωρίς ενημέρωση του διοργανωτή.
Ανυπακοή στις υποδείξεις κριτών, ελεγκτών και άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Απόρριψη, αφαίρεση ή αλλαγή των εμπορικών σημάτων που έχουν τοποθετηθεί από τον διοργανωτή.
Άρνηση να βοηθήσει άλλον συμμετέχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Παραβίαση των γενικών κανόνων προστασίας της φύσης.
Πρόκληση βλάβης σε ιδιωτικούς χώρους ή καταφύγια.
Εμφάνιση στο βάθρο στην τελετή απονομής των βραβείων με σημαίες ή σύμβολα που είναι ανεπίσημα (χώρα, περιοχή ή ομάδα/ίδρυμα).
Απόρριψη των σκουπιδιών στο έδαφος.
Παραβίαση άλλων κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τον οργανισμό.
Μη παρουσίαση του εξοπλισμού που περιγράφεται και ορίζεται όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό (άρθρο 6).
 
Άρθρο 14. Δικαιώματα λήψης εικόνων
Η εγγραφή στους αγώνες και συνεπώς η αποδοχή αυτού του κανονισμού συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων επιτρέπει τη μαγνητοσκόπηση των εικόνων από τη συμμετοχή του, επιτρέποντας στον διοργανωτή ή/και τον χορηγό να τις χρησιμοποιήσει για τη διάδοση και την προώθηση των αγώνων σε οποιαδήποτε μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο συμμετέχων αναθέτει στον διοργανωτή και τυχόν χορηγούς όλα τα δικαιώματα εικόνας.
 
Άρθρο 15. Κατηγορίες, Βαθμολογίες και Απονομές
Μόνο οι συμμετέχοντες που περνούν από όλα τα σημεία ελέγχου και διασχίζουν τη γραμμή τερματισμού μέσα στον καθορισμένο χρόνο θα θεωρηθούν ότι τερμάτισαν έγκυρα και θα μπουν στους πίνακες κατάταξης.
Αθλοθετούνται συνολικά 12 κύπελλα που θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους ΑΝΤΡΕΣ, τις 3 πρώτες ΓΥΝΑΙΚΕΣ, τους 3 πρώτους ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ και τις 3 πρώτες ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ.
Η παρουσία των νικητών στην τελετή απονομής των βραβείων είναι απαραίτητη. Ο διοργανωτής δεν θα αποστέλλει τρόπαια ούτε άλλα στοιχεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων διανομής.
Οι απονομές στους πρωτεύσαντες θα γίνουν πριν τη λήξη του αγώνα, στις 14:30, στον χώρο του τερματισμού.
 
Άρθρο 16.
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που έχουν δηλωθεί στο έντυπο εγγραφής θα καταχωριστούν από τον διοργανωτή για τους σκοπούς της διοργάνωσης, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ασφάλιση, τους καταλόγους συμμετεχόντων, τα νέα και τις βαθμολογίες. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση, διόρθωση ή ακύρωση των προσωπικών τους δεδομένων στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
 
Άρθρο 17. Κανονισμός και τροποποιήσεις
Ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την τελευταία ημέρα των εγγραφών, στις 31 Ιουλίου 2024, ανάλογα με τις ανάγκες της διοργάνωσης. Θέματα που παραλείπονται από αυτόν τον κανονισμό θα επιλυθούν από τον διοργανωτή ή από την Οργανωτική Επιτροπή.
 
 

Χορηγοί
Υποστηρικτές