ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να να θεωρηθεί έγγυρη η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να πληρώσετε το αντίτιμο συμμετοχής των 33€. Η πληρωμή γίνεται είτε με κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα είτε με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων.

Η πληρωμή ΔΕΝ γίνεται στην γραμματεία του διοργανωτή Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.


Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας και το όνομα πατέρα 


The participation cost is 33 € 
In the deposit form you should state your full name and father's name.


Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2022.

Αριθμοί λογαριασμού Τραπεζών:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΙΒΑΝ : GR5001722370005237007285076
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA - IBAN : GR2601407300730002002005716
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - IBAN : GR5302601180000420201029337
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN : GR8001102170000021729614236Προσοχή !! Τα έξοδα των Τραπεζών θα πρέπει να επιβαρύνουν τον καταθέτη.
Attention!! all Bank expences are due to the depositer.