04/10/2018

Συγκέντρωση φαρμάκων - Μία κοινωνική δράση του ΕΟΣ-Θ

 

Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου να συνδράμουν στη συγκέντρωση φαρμάκων,
για να ενισχύσουμε το έργο του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Το πολυϊατρείο λειτουργεί με βασικό στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
καθώς και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, μετανάστες χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες καθώς και σε κάθε άλλο
άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας).

Οι ανάγκες είναι διαρκείς και τα φάρμακα που μας περισσεύουν μετά την ολοκλήρωση μιας θεραπείας
μπορεί να φανούν πολύτιμα για άλλους συνανθρώπους μας.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχει στα γραφεία του ΕΟΣ ειδικό κουτί συλλογής φαρμάκων, με τις σχετικές οδηγίες.