08/10/2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο ΕΟΣ Θεσσαλονίκης προκειμένου να οργανώσει φυτώριο παιδιών χιονοδρομίας για την περίοδο 2022-23, ηλικίας από 6 έως 10 ετών, ζητάει υπεύθυνο εκπαιδευτή με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για συνεργασία.