Κανονισμός

Καθιέρωση αναμνηστικού μεταλλίου για τα μέλη του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης που ανέβηκαν για πρώτη φορά στο Μυτικα. 

 

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22 Αυγούστου 2016 και αποδοχή των προτεινομένων κανονισμού και προτύπου διπλώματος στις 28 Νοεμβρίου 2016 αποφασίζονται το ακόλουθα:

  • Η επαναφορά του θεσμού της απονομής αναμνηστικού μεταλλίου για κάθε μέλος του ΕΟΣ-Θ που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ψηλότερη κορυφή της χώρας, την κορυφή Μύτικα του Ολύμπου στα 2918,8 μέτρα.

  • Το μετάλλιο που θα απονέμεται είναι μπρούτζινου χρώματος και στην μπροστινή του όψη γράφει περιμετρικά Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο έχει σχέδιο του Μύτικα και του Στεφανιού όπως φαίνονται από την κορυφή Σκολιό και αναγράφει ΌΛΥΜΠΟΣ 2917 μ. Στην πίσω πλευρά του έχει στο πάνω μισό έναν αετό ο οποίος κρατά μια ορειβατική σκαπάνη και γράφει ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑ ενώ στο κάτω μισό είναι κενό έτσι ώστε αν επιθυμεί ο κάτοχος του να χαράξει την ημερομηνία της ανάβασης.

  • Το μετάλλιο θα συνοδεύεται από αναμνηστικό έντυπο δίπλωμα στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία της ανάβασης του μέλους και το ονοματεπώνυμο του μέλους. Το αναμνηστικό δίπλωμα που θα είναι διαστάσεων Α4 θα έχει στο υπόβαθρο σε υδατογράφημα την κορυφή του Μύτικα και του Στεφανιού, θα έχει στο κάτω μέρος το σήμα του συλλόγου και θα έχει στο άνω μέρος έγχρωμη μικρή εικόνα πλαίσιο της κορυφής του Ολύμπου. Επίσης θα έχει στο κέντρο και κάτω το σήμα του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης. Στο κάτω μέρος θα έχει τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα του συλλόγου.

  • Κάθε μέλος θα επιβραβεύεται μόνο για την πρώτη φορά που ανέβηκε στον Μύτικα.

  • Ως αποδεικτικό θα αρκεί η παρουσίαση της σχετικής φωτογραφίας από την κορυφή.

  • Τα αναμνηστικά αυτά διπλώματα μαζί με τα μετάλλια θα απονέμονται στα μέλη δύο φορές το χρόνο, στον ετήσιο χορό του ΕΟΣ-Θεσσαλονίκης που συνήθως θα διεξάγεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και στο οροπέδιο των Μουσών στην καθιερωμένη καλοκαιρινή διήμερη ανάβαση του συλλόγου στον Όλυμπο.

  • Το μετάλλιο και ο έπαινος έχουν ένα ρόλο τιμητικής αναγνώρισης στα μέλη του συλλόγου και επαναφέρουν τις παραδόσεις του συλλόγου.

  • Υπεύθυνος για την παραλαβή και έλεγχο των φωτογραφιών που θα πιστοποιούν την ανάβαση του μέλους, καθώς και του αρχείου απονομής των αναμνηστικών διπλωμάτων, ορίζεται ο αντιπρόεδρος.   

  • Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του τωρινού Δ.Σ. δλδ από τις 17 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα.